CASE STUDIES

OSCILLOCOCCINUM

CÍL:

Zvýšit znalost značky, navzdory pro Čechy obtížně zapamatovalnému názvu a legislativnímu omezení (zákaz komunikování indikace u homeopatik).

STRATEGICKÉ A KREATIVNÍ ŘEŠENÍ:


Použili jsme mnemotechnické pomůcky (melodie, rytmus, zpěv) a zkrátili do té doby používanou stopáž TV spotů (ze 30 sec. na 10 sec.), čímž jsme zvýšili frekvenci o 100%. Místo hraných spotů jsme použili produkčně levnější animaci.

VÝSLEDEK:


Nárůst spontánní znalosti značky měsíc po první takto realizované kampani na 350%.
 Meziroční zvýšení prodejů oproti předchozímu období na 169%.


HYPOTEČNÍ BANKA

CÍL:


Rebranding značky Českomoravská hypoteční banka (ČMHB) na název Hypoteční banka a definování nové pozice brandu.

STRATEGICKÉ A KREATIVNÍ ŘEŠENÍ:


Změna názvu byla komunikována jako zkracování, tj. zjednodušení. Banka byla profilována jako specialista na hypotéky, jehož služby jsou z logiky věci lepší než služby ne-specialistů. Byl použit výrazný a odlišující grafický (kreslený) styl, což mj. umožnilo pracovat s animací (levnější produkce než u hraných spotů + možnost zkrátit stopáže, díky větší znakovosti a formální „zkratce“) – tento styl je používán již od roku 2005, stejně jako claim „Zkraťte si cestu domů“.

VÝSLEDEK:


Zvýšení znalosti značky bezprostředně po rebrandingu téměř o 300%. Posun značky na první místo na trhu hypoték. Mediální náklady nebyly zvýšeny.

FIRO-TOUR

CÍL:

Podpořit spontánní znalost značky a prodej first minute zájezdů. Oslovit zejména rodiny s dětmi.

STRATEGICKÉ A KREATIVNÍ ŘEŠENÍ:


Zvolili jsme výraznou 3D animaci, čímž jsme se odlišili od komunikace ostatních cestovních kanceláří, které používají především fotografie a videa lidí na plážích a jsou mezi sebou v podstatě komunikačně zaměnitelné. Důležitou součástí komunikace se stal také zpívaný jingle (claim „Po světě širém jedině s Firem!“)

VÝSLEDEK:


Prodeje first minute zájezdů vzrostly v daném období o 30%.